Đoàn viên Trường MN Hồ Đắc Kiện tham gia lễ ra quân tháng 3.2019

Đoàn viên Trường MN Hồ Đắc Kiện tham gia lễ ra quân tháng 3.2019