Tổ chức hội thi vẽ quà tặng chú bộ đội nhân cho các bé nhân dịp ngày TLQĐNDVN 22/12/2018

Tổ chức hội thi vẽ quà tặng chú bộ đội nhân cho các bé nhân dịp ngày TLQĐNDVN 22/12/2018