Chào mừng quý vị đến với trường mầm non Hồ Đắc Kiện !

 

Năm học 2018-2019 trường mầm non Hồ Đắc Kiện có tổng số là 9 lớp trong đó: 

Nhà trẻ: 01 lớp

Mầm: 02 lớp

Chồi: 03 lớp

Lá: 03 lớp