Chi bộ trường mầm non Hồ Đắc Kiện được thành lập theo ố 15-Q/ĐU, ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Đảng ủy Xã Hồ Đắc Kiện.

          Chi bộ có tổng số là 09 đảng viên. Trong đó có 07 đảng viên chính thức, 02 đảng viên dự bị

          1. Ngô Thị Thúy Nga                Chức vụ: Bí thư chi bộ

          2. Phạm Thu Ngọc

          3. Lê Thị Kim Thủy

          4. Hồ Kim Dân

          5. Bùi Thanh Túy

          6. Nguyễn Hoàng Niên

          7. Nguyễn Thị Én

          8. Nguyễn Thị Họa My

          9. Hồ Mị Trinh